Home

Een gezinshuis is een woonvorm waarin door gezinsouders op professionele wijze vorm wordt gegeven aan verzorging, behandeling opvoeding en begeleiding van een variërend aantal kinderen, die geplaatst en opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinsouders. Aan elke plaatsing ligt veel verdriet ten grondslag.

Het doel van gezinshuizen is om pleegkinderen die niet in een regulier pleeggezin geplaatst kunnen worden, toch in een zo normaal mogelijke gezinssituatie te laten opgroeien.

Pleegkinderen hebben harmonie, stabiliteit en geborgenheid nodig. De gezinsouders staan open voor de eigen achtergrond en de problematiek van het kind en zij geven ruimte aan de loyaliteit van het kind naar zijn biologische ouders.

Al ruim 10 jaar al vangen wij kinderen op, die soms uit de meest schrijnende situaties komen. Het in huis opnemen en opvoeden van andermans kinderen is een roeping. Zeker als je ook nog eens eigen kinderen hebt. Onze zoon is nog thuis en onze twee dochters hebben het nest enige tijd geleden verlaten. De eigen kinderen moeten er ook achter staan

Artikel Dagblad van het Noorden
25 mei 2012

Klik op de foto hieronder voor een vergroting

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Artikel De Schakel
30 mei 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA